Sv
En
sweeden

Integritetspolicy

PERSONLIG DATA

Ottosson & Gartner Brothers ansvarar enligt den svenska personuppgiftslagen (1998: 204) för behandlingen av personuppgifter som du som kund ger oss. Genom att ge oss dina uppgifter godkänner du att Ottosson & Gartner Brothers använder de insamlade uppgifterna för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, vilket ger dig den högsta nivån av service som möjligt. Syftet med behandlingen och registrering av dina uppgifter är uteslutande för att förbereda, processera och slutföra din beställning, för att förbättra vår kundtjänst och i marknadsföringssyfte. Ottosson & Gartner Brothers kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part för marknadsföring.

Data som överförs till en tredje part ska endast användas för att uppfylla Ottosson & Gartner Brothers åtaganden gentemot dig som kund. Ottosson & Gartner Brothers kan överföra data till Ottosson & Gartner Brothers underleverantörer i samband med leveranser (till exempel din adress, som är nödvändig för att våra leverantörer och speditörer ska kunna leverera din beställning).

Ottosson & Gartner Brothers bearbetar bara din data så länge som det är nödvändigt för att genomföra Ottosson & Gartner Brothers tjänster, eller under någon tidsperiod som föreskrivs i lag. Efter detta kommer din data att raderas.

Du kan när som helst skriva till Ottosson & Gartner Brothers och återkalla ditt samtycke att låta Ottosson & Gartner Brothers använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte (till exempel genom att skicka nyhetsbrev, erbjudanden och sådant). Om du vill ändra dina registrerade personuppgifter eller om du har några frågor om vilka personuppgifter vi har registrerat, kontakta oss på info@gartners.se.

SEKRETESS

Ottosson & Gartner Brothers inser vikten av att skydda våra kunders integritet. Vi ser till att all information som du ger oss när du använder våra tjänster på Ottosson & Gartner Brothers webshop skyddas.

Ottosson & Gartner Brothers har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda all data från oavsiktliga ändringar, obehörig åtkomst eller distribution, oavsiktlig förlust och någon annan form av otillåten användning. Men Ottosson & Gartner Brothers kan inte alltid garantera att webshopen är fri från tekniska defekter, virus eller spam. Vissa funktioner på webshopen kan vara otillgängliga under korta perioder för nödvändigt underhåll och uppdateringar.

LÄNKAR

www.gartners.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av Ottosson & Gartner Brothers tillsyn. Ottosson & Gartner Brothers kan inte acceptera något ansvar för innehållet eller för skydd av privatlivet av dessa webbplatser, men tillhandahåller dessa länkar för att hjälpa våra kunder att hitta mer information.

ANSVAR

Ottosson & Gartner Brothers är inte ansvarig för den tekniska utrustning och programvara som behövs för att använda webshopen. Under korta perioder kan det uppstå finnas underhållsstörningar eller liknande och Ottosson & Gartner Brothers ansvarar inte för eventuella störningar eller andra problem som kan uppstå i samband med detta. Ottosson & Gartner Brothers kan inte garantera att webshopen hela tiden kommer att vara fri från defekter, såsom virus eller spam.

Inte heller kan Ottosson & Gartner Brothers hållas ansvarig för eventuella tryckfel och förbehåller sig mot eventuella fel i bilder och texter. Ottosson & Gartner Brothers ansvar för att alla anspråk (inklusive ersättning) under alla omständigheter är, utom i de fall som följer av uppsåtligt agerande eller grov vårdslöshet, begränsas till det belopp som motsvarar priset på varan (eller objekt) som är / är frågan om tvist. Ottosson & Gartner Brothers är aldrig ansvarig för följdskador.

HUR VI ANVÄNDER COOKIES

När du besöker Ottosson & Gartner Brothers webbplats kan vi lagra viss information på din dator i form av en "cookie". Cookies används av många webbplatser för att ge besökarna tillgång till vissa funktioner. Den information som lagras i cookien kan också användas för att hålla reda på besökarens beteende på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: Den första cookien lagras som en fil på din dator under en längre tidsperiod. Det används för att fastställa om det har förekommit någon tidigare kontakt mellan oss och din dator. Den andra typen kallas sessionscookies som temporärt lagras i datorns minne under tiden du surfar på webbplatsen. Sessionscookien sparas i din webbläsare under en lång tid, men försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Cookies används av Ottosson & Gartner Brothers för att möjliggöra val av språk, för att erhålla statistik över besökare och samla information om dina preferenser när du navigerar på webbplatsen. På detta sätt hoppas vi kunna förbättra vår förmåga att ta itu med relevant information direkt till våra kunder.

Om inget annat anges, använder Ottosson & Gartner Brothers inte cookies för att samla in personuppgifter.

Om du inte accepterar Ottosson & Gartner Brothers användning av cookies på webbplatsen kan du konfigurera din webbläsares inställningar så att den inte accepterar cookies. Om du väljer att göra det kan vi dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen kommer att fungera som det är tänkt.

FORCE MAJEURE

Force majeure uppstår när yttre omständigheter väsentligen förhindrar utförandet av en skyldighet enligt avtalet, exempelvis krig, statligt ingripande, strejker, personal sjukdom, sjöfart störningar, begränsningar av energiförsörjningen, förbud, restriktioner, minskade behörigheter, import- och exportrestriktioner, natur katastrofer, olyckor etc. som skäligen inte kunnat förutses när avtalet ingicks och som rimligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller både Ottosson & Gartner Brothers och Ottosson & Gartner Brothers underleverantörer.

I händelse av force majeure periodiseras Ottosson & Gartner Brothers skyldigheter. Om perioden av force majeure är inte av en tillfällig natur, har du, liksom Ottosson & Gartner Brothers, rätt att häva köpeavtalet utan någon skyldighet att betala ersättning uppstår. Sådana åtgärder genomförs genom att kontakta Ottosson & Gartner Brothers kundtjänst.

TVISTER

Om en tvist rörande dessa villkor skulle uppstå, bör konsumenten kontakta Ottosson & Gartner Brothers kundtjänst och försöka lösa oenigheten som ett första steg. En tvist som uppstår på grund av dessa villkor skall föras till domstolen i den ort där svaranden är bosatt. Konsumenten kan också, i enlighet med reglerna i den svenska rättegångsbalken (1942: 740) väcka talan i domstolen på den plats där konsumenten är bosatt.

COPYRIGHT

Innehållet i webbutiken är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Ottosson & Gartner Brothers. Alla immateriella rättigheter till innehållet i webshopen tillhör Ottosson & Gartner Brothers. Det är tillåtet att ladda ner, skriva ut, kopiera och blogga om materialet på webshopen för dina egna personliga syften, dock inte i affärssyfte. Detta förutsätter att materialet inte ändras och att alla immateriella rättigheter förblir reserverade Ottosson & Gartner Brothers. Det är tillåtet att länka till webbutiken, men utan att använda Ottosson & Gartner Brothers symboler eller varumärken. Alla rättigheter reserverade. Fotografier på webshopen får inte kopieras.

Kontrollant av personuppgifter

Ottosson & Gartner Brothers AB

Slussgatan 1B

211 30 Malmö

Sweden

Telefon: +46 768 56 78 79

Email: info@gartners.se

Bolaget är registrerat hos Bolagsverket

Organisationsnummer: 969785-6103

Momsregistreringsnummer: SE969785610301

För anpassning av prestanda och marknadsföring använder sig Gartners av cookies. Genom att använda Gartners godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur man tackar nej till dem.